VYŠETŘENÍ NA PODOSKOPU

Podoskop je moderní přístroj pro diagnostiku ortopedických vad nohou. Díky vysoké svítivosti umožňuje podrobně hodnotit různě zatížené partie chodidla. Na vysoce odolné akrylátové desce, která optimálně vede polarizované světlo, lze odhalit vady drobných kloubů nohy, postavení, tlak a rotaci patních kostí i jednotlivých částí chodidla vůči sobě. Vyšetření na Podoskopu umožní i odhalení vad v osách hlezenních kloubů.

Po vyšetření na přístroji můžeme zahájit případnou fyzioterapii chodidel, která se hradí hotově nebo můžete přijít i s FT poukazem od pediatra, ortopeda, ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta-lékaře pokud máte pojišťovnu 111 , 211 nebo 213.

Chodidlo má vliv na postavení celého těla a může se podílet na dalších problémech, jako je špatné postavení kolenních a kyčelních klubů, bolest hlavy, bolesti zad a další potíže. Opora chodidla ovlivňuje zapojení svalů nejen dolních končetin, ale i svalů pánevního dna, břicha a hýždí.

Na vyšetření můžou přijít rodiče s dětmi cca od 2 let. Chodit pak můžou 1x za 6 měsíců nebo za rok na kontrolní vyšetření, aby se předešlo možným chybným postavením nohy.

Při terapii využívám často tejpování a učím rodiče, jak v tom pokračovat i doma.